Acasa | Despre noi | Descriere program  | Detalii program | Demo  | Preţuri  | Comanda  | Contact
     
Meniu
 
Despre noi
Descriere program
Detalii program
Demo
Preţuri
Comanda
Contact
 
Noutăţi
  7.01.2008 -Am lansat programul DebitManager


 
 
 
 
Descriere program
 

Această aplicaţie  recomandată  avocaţilor, juriştilor, societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate recuperarea creanţelor provenite din raporturi comerciale, ori societăţilor comerciale care inregistrează frecvent întârzieri în primirea plăţilor sau refuzuri în ceea ce priveste îndeplinirea obligaţiilor de plată, concentrează şi transpune în practică dispoziţiile :
- Legii nr. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin;
- Legea nr.59/1934 privind cecul;
- Lege nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei;
- OUG nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale;
- Ordonanţa   nr. 11 din  4 august 1993 pentru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului ;
- Legea   Nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea   Nr. 188 din  1 noiembrie 2000 privind executorii judecătoreşti;
- Ordonanţa   Nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura somaţiei de plată;
- Legea   Nr. 356 din  6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti;
- Ordonanţa   Nr. 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti;
- Circulara   Nr. 3 din  1 februarie 2002 privind nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie 2002;
- codul comercial;
- dispoziţiile codului de procedură civilă, privitoare la competenţa materială şi teritorială a instanţelor, investirea cu formulă executorie a titlurilor executorii şi hotărârilor judecătoreşti, şi a actelor normative care reglementează procedura insolvenţei;
Prin prisma actelor mai sus enuntate, aplicatia realizează următoarele:
- oferă utilizatorului posibilitatea de a emite notificări cu privire la obligaţiile restante de plata, cuprinzând majorarile de întârziere cu aplicare a dobânzii legale ori a penalităţilor de întârziere, în raport de convenţiile dintre paărti ori în conformitate cu reglementările privitoare la dobânda legală;
- generează cererile de emitere a somaţiilor de plată, a cererilor de investire cu formulă executorie a hotărârilor pronunţate de instanţe, ori biletelor la ordin, cecurilor, cu alegerea competenţei materiale şi teritoriale a acestora, conform cu sediul legal al materiei;
- generează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată asupra debitorilor care îndeplinesc condiţiile cerute de lege în acest sens  precum ţi cererile de admitere a creanţelor în tabelul consolidat în cazurile debitorilor asupra cărora  s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, creditorul fiind notificat în acest sens, formularele editate permitând indicarea măsurilor asiguratorii ori a garanţiilor reale instituite de creditor ori dispuse de instanţa asupra patrimoniului debitorului ;
- generează cererile pentru executarea silită a debitorilor, conferind utilizatorilor, posibilitatea de a se adresa executorilor compeţenti potrivit legii pentru constrângerea debitorilor în vederea ţndeplinirii obligaţiilor de plată ori executării silite a patrimoniului acestora în vederea îndestulării drepturilor de creanţă;
- conţine instanţele judecătoreşti competente în soluţionarea litigiilor de natura celor de mai sus, precum şi liste complete cu birourile executorilor judecatoreşti din România, aceste informaţii fiind actualizate permanent;
-antecalculează taxele de timbru şi timbrul judiciar, pe care le memorează ca şi cheltuilei de judecată;
- permite evidenţierea cheltuielilor de judecată, memorarea acestora precum şi includerea lor în procedurile de executare silită sau insolvenţă;
- calculează cu acurateţe majorările de întârziere, arhivează toate datele şi procedurile executate de utilizator, termene de judecată, numere de dosar de la instanţele unde au loc litigiile, formularele editate de utilizator, permiţând de asemenea corectarea, modificarea tuturor acestor informaţii.

 
Capturi imagini din program
 
 
Copyright 2007  EuropeanExpert